Bilim Tarihi ve Felsefesi Ana Bilim Dalı Lisansüstü

Bilim ve teknoloji, ulaştığı düzey sayesinde çağdaş düşünce dünyasının hâkim otoritesi haline gelmiş, felsefenin problemlerine yön veren bir niteliğe ulaşmıştır. Bilimsel bilginin daha önce olmadığı kadar değer kazanması, binlerce yıllık ilerleyişin sonunda elde edilen başarılardan ve bilimsel bilginin güçlü felsefesi temellere dayanmasından ileri gelir. Ülkemizin sosyo-kültürel ve entellektüel olarak gelişebilmesi, çağdaş düşüncenin bilgi birikiminden faydalanabilmesi ve gelecek tasavvurları üretebilmesi için hem günümüzdeki bilimsel faaliyetleri hem bilimin gelişim sürecini hem de geçmişteki ve günümüzdeki bilim felsefesi birikimini iyi değerlendirebilmesi gerekir.  Programımızın amacı, bilim, teknoloji ve bilim felsefesi mirasının doğuş ve gelişimini, kültürlerarası etkileşimdeki konumu ve rolünü araştıran, modern ve çağdaş bilimin şekillenişindeki dinamikleri inceleyen, elde ettiği bulguları hem tarihi hem de teknik açıdan çıkarımlar yapmak için kullanan ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak bilinç, yöntem ve fikirler üreten yüksek lisans ve doktora payeleri sahibi bireyler yetiştirmektir.